Telefontid og timebestilling

Hverdager klokken 08:00 -16:00 har vi telefontid hvor du kan ringe oss på 97 30 30 40 for å bestille time, resepter eller hvis du har andre spørsmål. Avbestilling av time må skje senest dagen før. Hvis du ikke møter til avtalt time, vil du bli fakturert for ikke oppmøtt.

Døgnbemannet vakttelefon

Lakselv Dyreklinikk har vakt 365 dager i året, 24 timer i døgnet på tlf. 97 30 30 40. Fra 16:00 – 08:00 rykker vi ut på oppdrag som er akutt, det vil si; alvorlig sykdom og skader som ikke kan vente til neste dag. Dette er en vurdering vakthavende dyrlege må ta på bakgrunn av informasjon fra eier angående dyrets tilstand. Dyrlegen kan komme til å be om at eier gjør enkle undersøkelser veiledet over telefon, som for eksempel å måle temperaturen.

Dersom vakthavende dyrlege finner det nødvendig å tilse dyret etter klokken 16:00 påløper det ekstra kostnader.

Telefon

97 30 30 40

Åpent

Man-ons 08-16
Torsdag 09-16
Fredag 08-16
Vakt 24/7